Spolupracujeme

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem patří mezi středně velké základní umělecké školy v kraji Vysočina. Tento kraj se rozprostírá ve středu České republiky a je tvořen především Českomoravskou vrchovinou s velmi zachovalou přírodou. Vyskytuje se v něm mnoho kulturních památek, hradů, zámků a církevních staveb. Nedaleko Bystřice nad Pernštejnem se nachází pohádkový hrad Pernštejn.

ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem byla založena 1. března 1956 pod tehdejším názvem Lidová škola umění. V současnosti se ve škole učí 405 žáků v hudebním a výtvarném oboru. Od roku 2014 je ředitelkou školy Mgr. Milada Krásenská, která vyučuje hru na akordeon.

O spolupráci mezi našimi školami se poprvé začalo uvažovat v roce 2016, kdy Komorní sbor Alter ego z Bystřice nad Pernštejnem přijal pozvání od naší paní ředitelky k hostování na koncertě místního pěveckého sboru Senzakord v Litovli. Senzakord pak jel s Jazzovou mší do Bystřice nad Pernštejnem, kde se domluvila další spolupráce mezi našimi školami. V roce 2017 se žáci akordeonového oddělení ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem aktivně zúčastnili přehlídky ve hře na klávesové nástroje v Litovli. Hosté navštívili i Muzeum akordeonů a radniční věž v Litovli. V roce 2018 jsme zase my přijali pozvání hostovat na Absolventském koncertu ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem. Při té příležitosti si celá naše výprava složená z žáků a učitelů školy prohlédla tamní prostory školy a navštívila hrad Pernštejn.

Obě školy disponují stejnými obory, přesto se od sebe liší. Mají jinou skladbu vyučovaných hudebních nástrojů, jiné hudební soubory a specifickou náplň výuky ve výtvarném oboru. To vše vybízí k výměně zkušeností, pořádání společných koncertů, akcí i k přátelským setkáním.

 

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA

 ZUŠ Opava patří mezi velké školy, a to nejen v Moravskoslezském kraji, ale v České republice vůbec.  Nachází se v centru města, které je historickým, společenským i obchodním centrem regionu, je historicky považováno za hlavní město Českého Slezska.  Nedaleko od Opavy leží město Hradec nad Moravicí, kde v roce 1806 pobýval německý hudební skladatel Ludwig van Beethoven.

Historie školy sahá až do roku 1924, kdy v Opavě začala působit Hudební a pěvecká škola Matice opavské. Poté, co se v průběhu života školy několikrát změnila skladba oborů, je od roku 2018 opět školou s hudebním, výtvarným, tanečním a literárně dramatickým oborem. Může ji navštěvovat až 1 600 žáků.

Spolupráce mezi našimi školami začala v rámci výuky hry na klávesové nástroje, především keyboardy. První náznaky se objevily při společných setkáních žáků a učitelů na soutěžích. Ačkoliv si vzájemně byli konkurenty, neváhali si poradit a podělit se o zkušenosti. Odtud byl jen krůček k navázání bližší spolupráce a ke vzájemným návštěvám. První se uskutečnila na půdě ZUŠ Opava v březnu roku 2017, kdy se žáci naší školy představili na koncertě keyboardového oddělení. O rok později v květnu 2018 jsme přivítali žáky a učitele z Opavy na našem koncertě.

 

I díky změnám, kterými ZUŠ Opava v nedávné době prošla, se chystáme na rozšíření naší spolupráce, bude se týkat celého hudebního oboru a významně i výtvarného oboru. 

Zobrazeno: 800