přijímací řízení

Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020 budou probíhat ve dnech 13. - 17. května 2019. Informace zde naleznete od 15. dubna 2019, od tohoto data lze vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku. Na přihlášky odeslané před tímto datem nebude brán zřetel. 

Dokumenty ke stažení
Access this URL (http://jphsw.cz/prihl/kla/prihlaska.php?uid=k324)Elektronická přihláška[k vyplnění online]0 kB12. 09. 2018, 12:4524. 09. 2018, 11:10
Zobrazeno: 6776