přijímací řízení

Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020 budou probíhat ve dnech 13. - 17. května 2019. Informace zde naleznete od 15. dubna 2019, od tohoto data lze vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku. Na přihlášky odeslané před tímto datem nebude brán zřetel. 

Zobrazeno: 7622