Jiří Kovář získal ocenění Pedagog Olomouckého kraje

S radostí oznamujeme, že pan učitel Jiří Kovář, který na ZUŠ Litovel vyučuje akordeon a elektronické klávesové nástroje, se stal držitelem ocenění Pedagog Olomouckého kraje. Na slavnostním ceremoniálu, který se konal 28. března, mu cenu slavnostně předali hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a jeho náměstek pro školství Ladislav Hynek. Je čest pro naši školu, že jeden z našich kolegů byl vybrán, aby toto prestižní ocenění získal.

Jarní koncert

Srdečně zveme všechny žáky, rodiče a příznivce naší školy na Jarní koncert, který se koná ve čtvrtek 30. 3. v 17h v koncertním sále Městského klubu Litovel.
Koncert je věnován významnému pedagogovi a dlouholetému řediteli hudební školy v Litovli Aloisi Holoubkovi.

Pocta Aloisi Holoubkovi

Základní umělecká škola si letos připomíná 50. výročí úmrtí bývalého ředitele Hudební školy - Aloise Holoubka. Holoubek byl mimo jiné žákem Leoše Janáčka a jako ředitel působil na naší škole v letech 1919 – 1959. Jeho poctě bude věnován Jarní koncert, který se uskuteční 30. března.

Výsledky okresních kol soutěží

Vybraní žáci a žákyně ZUŠ Litovel se v uplynulých týdnech zúčastnili okresních kol soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěžilo se ve hře na klavír, kytaru, housle a violoncello.

V okresním kole soutěže ve hře na kytaru, které se konalo 14. 3. ve Šternberku, získal Michal Peřina z pobočky v Příkazech 3. cenu ve své kategorii a Zuzana Blaháčková získala 2. cenu ve své kategorii.

Okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje se konalo 15. a 16. 3. v Uničově. Houslisté Daniel Buchta a Filip Soldán získali každý 2. cenu ve své kategorii a Joanna Haltofová získala 1. cenu ve své kategorii. Violoncellistka Noemi Anna Smyčková získala také 1. cenu ve své kategorii.

Největší úspěch zaznamenaly litovelské klavíristky. Okresní kolo jejich soutěže se konalo 21. a 22. 2. na ZUŠ Žerotín v Olomouci. Všechny čtyři litovelské soutěžící, Amálie Nedomová, Ema Kudláčková, Kateřina Vaňková  a Viktorie Zapletalová, získaly 1. cenu. Amálie Nedomová a Viktorie Zapletalová se navíc staly absolutními vítězkami svých kategorií a spolu s Emou Kudláčkovou postoupily do krajského kola soutěže, které se koná 21. a 22. 3. v Uničově.

Blahopřejeme všem soutěžícím v okresních kolech i jejich pedagogům Lence Bodlákové, Petře Machkové Čadové, Jaroslavu Novákovi a Karlu Svačinovi, a postupujícím klavíristkám i jejich paní učitelce přejeme mnoho úspěchů a krásné zážitky v krajském kole soutěže.

Klavírní koncert

Srdečně zveme všechny žáky, rodiče a příznivce naší školy na Klavírní koncert, který se koná ve čtvrtek 16. 2. v 17h v koncertním sále Městského klubu Litovel.