Blahopřejeme k úspěchu talentované hráčce Barboře Švábové a její paní učitelce MgA. Petře Machkové Čadové.

Ve středu 27. 3. proběhl jeden ze čtyř koncertů Moravské filharmonie Olomouc v cyklu „P“ Patriot. Na těchto koncertech spolupracuje MFO s Evangelickou konzervatoří v Olomouci a základními uměleckými školami našeho okresu. Jako sólisté jsou vybíráni talentovaní žáci, kteří společně s Moravskou filharmonií nastudují a předvedou společný program. Hned prvního ročníku cyklu se účastnila žákyně naší školy violoncellistka Barbora Švábová. Její vyučující MgA. Petra Machková Čadová s ní nastudovala Bourée pro violoncello a orchestr W. H. Squireho. Teprve desetiletá hráčka ohromila svým výkonem celý sál Reduty. Přejeme Báře i paní učitelce další podobné úspěchy. (Fotografie a videa týkající se tohoto koncertu je možné zhlédnout na facebooku Moravské filharmonie.)

Zobrazeno: 125