O škole

ZUŠ Litovel je škola s dlouholetou tradicí. Její pevné hudební základy byly položeny roku 1900, kdy byla otevřena Městská hudební škola v domě U bílého koníčka na náměstí. Ve vedení školy se za více než 100 let vystřídaly významné osobnosti, z nichž zmiňme alespoň Aloise Holoubka, žáka Leoše Janáčka, nebo Květoslava Pechu. Každý z nich působil ve funkci ředitele školy 40 let a významně ovlivňoval kulturní život města. Holoubek navíc získal i několik skladatelských cen. S nejnovějšími dějinami školy je spojena muzikoložka a sbormistryně Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D., která byla v roce 2015 jmenována ředitelkou školy.

I když škola navazuje na své dlouholeté historické kořeny, má v současnosti moderní charakter. Její pedagogové využívají pokrokových učebních metod včetně nového vybavení a zázemí hlavní budovy školy. ZUŠ zajišťuje umělecké vzdělávání celého mikroregionu, a to v hudebním a výtvarném oboru. Se svými šesti pobočkami pojme celkem 380 žáků. V obou oborech jsou žáci se svými učiteli součástí prestižního programu Men Art.

Škola pořádá pravidelné koncerty: Podzimní, Mladších žáků, Pololetní, Klavírní, Jarní, Absolventský a Závěrečný. Samostatné koncerty mají Minibandy a soubory bicích nástrojů. Sólisté a komorní seskupení se prezentují na nejrůznějších besídkách a vernisážích. K pravidelným akcím školy patří také okresní přehlídky ve hře na keyboard, akordeon a ve hře na klavír. Každé tři roky je ZUŠ Litovel organizátorem krajského kola celostátní soutěže ve hře na keyboard. Žáci výtvarného oboru představují svou činnost na výstavách ve škole i ve městě.