Vybrat kontakt

Kontakt

Kontaktní formulář

Poslat email
(volitelné)

Další údaje

Další údaje:

Studovala na SPgŠ v Litomyšli - učitelství pro MŠ (1995), na PdF UP Olomouc - učitelství pro střední školy: Pedagogika - Hudební výchova (Mgr., 2000). Klavíru se intenzivně věnovala během studia na PdF UP u PaedDr. Leny Pulchertové, Ph.D. (1995-2000, zakončeno diplomovým koncertem), na Lidové konzervatoři v Ostravě u prof. Inge Vysloužilové (1997-2000), na Umělecko-pedagogickém studiu Ostravské univerzity u Mgr. Xenie Hranické (2000-2001) a na PdF UP Olomouc - učitelství pro střední a základní umělecké školy: klavír u MgA. Ladislava Pulcherta, Ph.D. (Mgr., 2006). Během studia reprezentovala PdF UP na celostátních klavírních soutěžích pedagogických fakult.

Klavír vyučuje od roku 2000 nejprve na ZUŠ Uničov, od r. 2001 až dosud na ZUŠ Litovel. V letech 2004-2012 zde byla vedoucí klavírního úseku, připravuje žáky na regionální soutěže, přehlídky, konzervatoře.

V letech 2007-2009 působila jako lektorka motivačního kurzu v centru celoživotního vzdělávání Marlin.