Kontakt

Mobil:
733 189 793

Kontaktní formulář

Poslat email
(volitelné)

Další údaje

Další údaje:

Vystudovala Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky na Střední škole uměleckoprůmyslové Velké Opatovice (2007) a Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a ZUŠ na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2013). Bakalářskou i magisterskou práci měla autorka zaměřenou na fotografii pod vedením Ing. Petra Zatloukala. Pracovala také jako kurátorka v Galerii U Mloka. Vyučovala výtvarný kroužek v Domově dětí a mládeže v Olomouci a Keramiku a prostorové vytváření ve Studiu Experiment. Od roku 2015 pracuje na Základní umělecké škole Litovel. Od roku 2015 je také lektorkou letní školy European and Czech Culture & Fine Arts Education (drawing, museum education, ceramics) na KVV UP Olomouc. Od roku 2016 pracuje pro Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, v projektu Kreativní partnerství pro inkluzivní školy. V roce 2019 dokončila doktorské studium v oboru Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby), pod vedením školitelky doc. Mgr. Petry Šobáňové, Ph.D. a se zaměřením na muzejní pedagogiku. V rámci doktorského studia vyučovala předměty základy muzeologie, muzejní pedagogika, didaktika muzejní edukace, galerijní animace a praktické výtvarné disciplíny (modelování a prostorové vytváření, keramiku, kresbu a grafiku, kurzy kresby a malby). Nyní vyučuje muzejní pedagogiku na KVV UP v Olomouci a je rovněž externistkou na Katedře rekreologie, kde vyučuje předmět Výtvarné programy a Estetickou prožitkovou výchovu.