Kontakt

Mobil:
733 189 793

Kontaktní formulář

Poslat email
(volitelné)

Další údaje

Další údaje:

Vystudovala Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky na Střední škole uměleckoprůmyslové Velké Opatovice (2007) a Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a ZUŠ na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2013). Bakalářskou i magisterskou práci měla autorka zaměřenou na fotografii pod vedením Ing. Petra Zatloukala. Pracovala také jako kurátorka v Galerii U Mloka. Vyučovala výtvarný kroužek v Domově dětí a mládeže v Olomouci a Keramiku a prostorové vytváření ve Studiu Experiment. Od roku 2015 pracuje na Základní umělecké škole Litovel.

Od roku 2013 je zároveň studentkou doktorského studijního programu, obor Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby), pod vedením školitelky Mgr. Petry Šobáňové, Ph.D. Ve své disertační práci se věnuje tématu Nových digitálních technologií a jejich využívání v muzejním a galerijním prostředí a vzdělávání. V rámci doktorského studia vyučuje předměty základy muzeologie, muzejní pedagogika, didaktika muzejní edukace, galerijní animace a praktické výtvarné disciplíny (modelování a prostorové vytváření, keramiku, kresbu a grafiku, kurzy kresby a malby).